+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Shiddalingesh S Kalyani (B43401)
  • 27
  • 1990/07/03
  • Makar (Capricorn)
  • Vishakha
  • BCA  Degree
  • English
  • Private company
  • Fair
  • 5 ft 5 inch