+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Praveen (B53407)
  • 30
  • 1986/12/20
  • Kark (Cancer)
  • Pushya
  •   Diploma
  • English Hindi Kannada Tulu
  • Supervisor
  • Fair
  • 5 ft 6 inch