+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Yogesha (B63431)
  • 30
  • 1987/02/22
  • Vrishchik (Scorpio)
  • Jyeshtha
  •   SSLC-PUC
  • Kannada
  • Advocate
  • Fair
  • 5 ft 11 inch