+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Harsha Basavaraj (B23467)
  • 28
  • 1988/11/02
  • Kark (Cancer)
  • Bharani
  • B.E. CSE   Engineers
  • Kannada
  • Lead, Development (Yodlee Infotech)
  • Very Fair
  • 5 ft 10 inch