+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Ravikumar (B13468)
  • 29
  • 1988/09/01
  • Kanya (Virgo)
  • Bharani
  • BAMS  Medical
  • Kannada
  • Doctor
  • Very Fair
  • 5 ft 3 inch