+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Abcdefg (B33497)
  • 23
  • 1994/10/18
  • Mesh (Aries)
  • Bharani
  • BBM MBA  MasterDegree
  • English Kannada
  • Abc
  • Fair
  • 5 ft 6 inch