+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Nagesh (B43498)
  • 40
  • 1977/07/27
  • Vrishchik (Scorpio)
  • Jyeshtha
  • B A  Degree
  • English Kannada Telugu
  • Ltd company
  • Fair
  • 6 ft 2 inch