+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Thilak (B53514)
  • 31
  • 1986/02/03
  • Vrishchik (Scorpio)
  • Vishakha
  •   Diploma
  • English Hindi Kannada Tamil Telugu
  • Fair
  • 6 ft 0 inch