+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • RAJA (B43570)
  • 28
  • 1989/03/28
  • Vrishchik (Scorpio)
  • Jyeshtha
  • BBM  Degree
  • English Kannada
  • Very Fair
  • 5 ft 10 inch