+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Shivalingayya (B33624)
  • 33
  • 1984/09/08
  • Makar (Capricorn)
  • Dhanishtha
  • MBA  MasterDegree
  • English Hindi Kannada
  • PSR
  • Fair
  • 5 ft 3 inch