+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Shashikumar (B23648)
  • 28
  • 1989/06/22
  • Makar (Capricorn)
  • Shravana
  • BE Mechanical  Engineers
  • English Hindi Kannada Telugu
  • Fair
  • 5 ft 6 inch