+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Vasant (B43653)
  • 29
  • 1988/01/08
  • Vrishchik (Scorpio)
  • Jyeshtha
  • Bcom  Degree
  • English Hindi Kannada
  • Sales manager
  • Very Fair
  • 5 ft 9 inch