+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Ganesh (B33654)
  • 31
  • 1986/05/25
  • Makar (Capricorn)
  • Jyeshtha
  • M.A  MasterDegree
  • English Kannada
  • Very Fair
  • 5 ft 6 inch