+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Shadakshri (B53673)
  • 27
  • 1990/07/20
  • Kanya (Virgo)
  •   Diploma
  • English Kannada
  • Fair
  • 5 ft 7 inch