+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Bhaskar (B33685)
  • 32
  • 1985/12/15
  • Makar (Capricorn)
  • Shravana
  • B.sc, MCA  MasterDegree
  • English Hindi Kannada Tamil Telugu
  • Asst Team Lead
  • Wheatish
  • 5 ft 6 inch