+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Naveena (B43722)
  • 34
  • 1983/09/05
  • Kark (Cancer)
  • Ashlesha
  • B.com  Degree
  • English Hindi Kannada
  • Officer
  • Very Fair
  • 5 ft 4 inch