+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • SAGAR (B33727)
  • 23
  • 1994/06/01
  • Kumbh (Aquarius)
  • Shatabhisha
  • M,com  MasterDegree
  • English Kannada
  • Finance dept@MNC
  • Fair
  • 5 ft 6 inch