+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Naresh (B63732)
  • 32
  • 1986/01/02
  • Vrishchik (Scorpio)
  • Uttara Ashadha
  •   SSLC-PUC
  • Kannada
  • Fair
  • 5 ft 9 inch