+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Kempanna (B43749)
  • 30
  • 1987/06/01
  • BA  Degree
  • English Hindi Kannada Marathi Telugu
  • Nec ltd udp
  • Fair
  • 5 ft 5 inch