+91 9845366097   nkeshavakumar@gmail.com
  • Hardhik (B53753)
  • 33
  • 1984/05/07
  • Kark (Cancer)
  • Pushya
  •   Diploma
  • English Hindi Kannada Tamil Telugu
  • Wheatish
  • 5 ft 9 inch